Beroepsprofiel Ergotherapeut

Dankzij ergotherapie kunnen mensen van alle leeftijden die een beperking in hun dagelijks leven ervaren, weer dátgene doen dat voor hen belangrijk is. Door gebruik te maken van persoonsgerichte interventies, met de focus op eigen regie, ondersteunen ergotherapeuten mensen in het vormgeven van een betekenisvol leven in de eigen omgeving en het weer meedoen in de maatschappij. De gewonnen gezondheid én besparing die daaruit voortkomen zijn van grote waarde voor de samenleving van nu, waarin het draait om passende zorg en de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ergotherapeuten zetten in op duurzame praktijkvoering, de opbrengsten van ergotherapie zijn meetbaar en er komt steeds meer bewijs voor de gezondheidswinst die mensen ervaren. Individuele cliënten hebben veel baat bij de oplossingsgerichte en praktische adviezen van de ergotherapeut, een paramedische professional, die daarmee het verschil kan maken in het dagelijks leven. Ergotherapeuten ondersteunen mensen in een organisatie of gemeenschap bij het weer uitvoeren van gemeenschappelijke activiteiten. Hierdoor kunnen mensen beter meedoen in hun woon- en leefomgeving.

Voor wie is dit beroepsprofiel

Dit beroepsprofiel is geschreven voor ergotherapeuten en studenten ergotherapie en is een belangrijk document om consumenten, cliëntenorganisaties, professionals van andere disciplines, onderzoekers, ziektekostenverzekeraars, organisaties voor gezondheid en welzijn, gemeenten, ministeries, potentiële opdrachtgevers en afnemers buiten zorg en welzijn te informeren over ergotherapie.

‘Ergotherapie is het best bewaarde geheim binnen de gezondheidszorg’

Revalidatiearts

Colofon

© Ergotherapie Nederland, 2023
Auteurs: Margo van Hartingsveldt, Marly Kammerer, Rosanne de Langen
Redactie: Ergotherapie Nederland: Lucelle van de Ven en Dorethé Wassink

Naar boven